Basilica Nekretnine

Sve o energetskom certifikatu

 

Energetsko certificiranje zgrade je skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata. Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade.

 

Do kada treba provesti energetski pregled i izraditi energetski certifikat za postojeće zgrade, stanove i poslovne prostore koji se prodaju?

Nove zgrade prije uporabe odnosno puštanja u pogon moraju imati energetski certifikat izrađen na način kako je propisano Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 81/12, 29/13, 78/13).

Postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju moraju imati važeći energetski certifikat i predan na uvid kupcu prije sklapanja ugovora o prodaji od 1. srpnja 2013. godine.

Pojedinačne samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu od 1. siječnja 2016. godine.

Javno izlaganje energetskog certifikata obavezno je za zgrade javne namjene ili samostalne uporabne cjeline zgrada koje se koriste za javnu namjenu u zgradama mješovite namjene:

  • korisne površine veće od 1000 m2 moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31.prosinca 2012.,
  • korisne površine veće od 500 m2, moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31.prosinca 2013.,
  • korisne površine veće od 250 m2, moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 09.srpnja 2015.

 

Kada treba izraditi energetski certifikat za nove zgrade?

Investitor nove zgrade dužan je osigurati energetski certifikat zgrade prije obavljanja tehničkog pregleda. Energetski certifikat se prilaže zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole.

 

Kolika je kazna za prodaju zgrade bez energetskog certifikata?

Za prodaju nekretnine bez energetskog certifikata zgrade donesena je nova odredba kojom se kazna vlasniku povećava na iznos do 100.000 kuna. Kazna za pravnu osobu ovlaštenog posrednika u prometu nekretnina iznosi do 30.000,00 kuna, a za fizički osobu ovlaštenog posrednika novčana je kazna do 10.000,00 kuna.

 

Koji je rok važenja energetskog certifikata?

Rok važenja energetskog certifikata je 10 godina.

 

Tko je ovlašten izdavati energetski certifikat?

Energetski pregled građevine i energetsko certificiranje zgrade provodi osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, 64/13).

 

Da li kao kupac stana od prodavatelja imam pravo tražiti energetski certifikat?

Da, to je i jedan od ciljeva da kupac zna što dobiva. Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade.

 

Zašto bi prodavatelju stana bilo u interesu da napravi energetski certifikat?

Ako vlasnik ili posrednik oglašava prodaju u oglasnicima koji nisu definirani kao medij tada neće biti novčano kažnjen za oglašavanje, ali ga potencijalni kupac može prijaviti nadležnoj inspekciji jer mu nije predočio energetski certifikat. U tom slučaju novčana kazna za fizičku osobu je od 5.000 do 10.000 kn, a pravnu osobu od 15.000 do 30.000 kn. – članak 171. Zakona o gradnji (NN 153/13).

 

Što je energetski razred zgrade?

Energetski razred zgrade je indikator energetskih svojstava zgrade koji se za stambene zgrade izražava preko godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu ploštine korisne površine zgrade, a za nestambene zgrade preko relativne vrijednosti godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (iz Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, Narodne novine 81/12, 29/13, 78/13).

Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s time da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred. Energetski razredi se iskazuju za referentne klimatske podatke.

 

Kako se može poboljšati energetski razred za postojeće zgrade?

Izdavanje energetskog certifikata obuhvaća i energetski pregled zgrade sa davanjem prijedloga mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane.

 

Da li je termografsko snimanje uvjet za izradu energetskog certifikata?

Ne, infracrvena termografija nije obavezna kod energetskog certificiranja, ali je preporučljiva. Najpouzdaniji način da se stvarno utvrdi energetska propusnost objekta je izmjera metodom infracrvene termografije. Njome se mogu otkriti nepravilnosti kod građenja koje mogu utjecati na preporuke u zaključku energetskog pregleda. Međutim, cijena izrade energetskog certifikata je veća ako uključuje i termografsko izvješće od strane ovlaštenog termografista. Stoga kod skupljih nekretnina preporučamo izradu energetskog certifikata na osnovu termografskog izvješća jer je to najbolji način da se kupac nekretnine zaštiti od mogućih propusta u gradnji i loših izvođača radova.

 

Postoje li subvencije za izradu energetskih certifikata?

Postoje fondovi koji potiču energetsku učinkovitost i daju financijsku potporu. To je npr. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sredstva subvencija ostvaruju se putem javnih natječaja.

 

Koja je cijena izrade energetskog certifikata?

Preporučene cijene usluge energetskog pregleda i certificiranja od strane Hrvatske udruga energetskih certifikatora HUEC. Za odrediti cijenu energetskog certifikata najbitnija je kvadratura zgrade/stana/kuće.

Zatražite ponudu izrade energetskog certifikata na basilica@basilica.hr

 

Tko nije obvezan pribaviti energetski certifikat?

Poznato je da je s prvim danom 2016. godine energetski certifikat postao obavezan za sve nekretnine, točnije zgrade stambene ili poslovne namjene čija je površina veća od 50 „kvadrata“, odnosno za jedan dio takve nekretnine koji će se iznajmljivati nakon 01.01.2016. godine.

Naime, ova se odredba ne odnosi na nekretnine koje su već iznajmljene, već samo na one koje će se iznajmljivati nakon 01.01.2016. godine!

 

Treba li vlasnik stana koji se iznajmljuje imati energetski certifikat?

Odgovor na ovo pitanje objavljeno je na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, gdje stoji sljedeće: „Energetski certifikat obavezan je za nekretninu koja se iznajmljuje nakon 1.1.2016. Za nekretnine za koje se ugovor o iznajmljivanju sklopi prije tog datuma energetski certifikat nije obavezan.“

Zakon o gradnji, u 23. članku propisuje da se energetski certifikat zgrade, odnosno njezina posebnog dijela izdaje za zgradu ili njezin poseban dio u kojem je potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom. No, kako isti članak navedenog Zakona kaže, izuzete su zgrade koje imaju rok uporabe dvije godine i manje, zatim zgrade namijenjenu održavanju vjerskih obreda, zgrade ukupne korisne površine manje od 50 kvadratnih metara te industrijske zgrade, radionice i nestambene poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama.

Odgovori